Christelijke Studentenvereniging

Welkom

Hoi! Welkom op de site van studentenvereniging Ichthus ’s-Hertogenbosch. Wij zijn een christelijke studentenvereniging gevestigd in de hoofdstad van Brabant. Elke week komen we samen om een kringavond te houden, samen te eten, God te zoeken, biertjes te drinken in ons stamcafé en gezellig te praten. Op deze site vind je meer informatie over ons als vereniging. Veel plezier!

Helemaal goud

Na een geweldige intro periode met kei veel aspirant-leden was het eindelijk tijd om deze te inaugureren. Dit gebeurde op de allereerste ALV onder leiding van bestuur Houwers. Het thema van deze ALV was helemaal goud en dat was het. Nu weet u misschien niet wat een ALV is, dus zullen we dit kort toelichten.

Een ALV is een algemene leden vergadering, alle aspirant- gast- en volleden gaan gezamenlijk vergaderen over de vereniging. Dit is een studentikoos gebeuren, maar er worden hele serieuze dingen besproken. Het beleid, de begroting, huishoudelijk regelement, de statuten en moties worden besproken, verbeterd en in gestemd. Dit gaat gepaard met heel veel tradities, zo word er verwacht om aan een dresscode te houden, worden er corsages gemaakt die passen bij het thema van de ALV en word iedereen netjes aangesproken met amica of amice waarna de achternaam volgt. Maar dit is niet alles, het belangrijkste van deze ALV was het in en uitslaan van leden.

Op de foto zijn de leden die ingeslagen werden en tot het einde gebleven zijn te zien. Om ingeslagen te worden moesten ze een speech geven over een door de Nestor(oudste van de vereniging) gekozen onderwerp. Er werd gespeecht over pannenkoeken, eerste dates in Bar-Le-Duc, het Westland en waarom dit helemaal goud is. Ook weten we wat de toegevoegde waarde van ieder lid is en wat de kleur van je haar met je doet. Kortom helemaal Goud.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van enkele leden, sommige pas een jaar lid andere al veel langer. De Ichthus familie zal al deze mensen erg missen. Gelukkig blijven enkele van hen nog gastlid of wonen ze in het prachtige ’s-Hertogenbosch waardoor we ze nog zullen zien.

Maar zoals eerder genoemd was dit niet het enige waar we het over gehad hebben. Deze avond was kleding namelijk een heel belangrijk onderdeel. Er werd namelijk

de BBBB uitgereikt dit staat voor de Best Bedacht Beklede Bossche Ichtiaan. Deze werd aan de man en vrouw uitgereikt die het beste het thema van de ALV in hun kleding hebben laten zien. Ook was er een motie ingediend welke ging over de dresscode voor de dames. Sinds dit jaar mogen de dames een broek aan bij de kledingcode rokje hakje. Een aantal leden vond dit niet kunnen gezien dit niet de traditie was van Ichthus. De meerderheid van de aanwezigen was het hier niet mee eens. Na 8 uur vergaderen is deze vergadering als langste vergadering ooit gesloten.

We hopen op de volgende vergadering nog meer nieuwe leden welkom te heten.

32ste Dies Natalis

Hoera de vereniging is weer een jaartje ouder! En dit werd uitgebreid gevierd in de Dies week.

De 32ste Dies Natalis startte met een kei gezellige bestuursborrel. Het bestuur had een borrel georganiseerd voor de leden en het bestuur van andere verenigingen. Er kwamen besturen van andere verenigingen uit ’s-Hertogenbosch en zusterverenigingen. Natuurlijk waren er mislukte braspogingen gedaan.

De dinsdag was er een avond voor leden en gast leden. We aten eerst gezamenlijk friet waarna de avond pas echt kon startte. De Derjan van het jaar werd gekozen. En onze student werker vertelde ons hoe belangrijk wij voor Ichthus ’s-Hertogenbosch zijn en welke invloed sommige aspecten op de vereniging hebben. Hierna hebben we in Bar-le-Duc geborreld en nagepraat over deze mooie avond.

Omdat wij wel van eten houden hadden we woensdag een heerlijke barbecue in POS. Er waren leden, gastleden en oud-leden die samen de maaltijd deelde. Er was heerlijk eten, een goede sfeer en veel gekkigheid. En natuurlijk een kampvuur om de avond af te sluiten.

Donderdag was de laatste dag van de al fantastische Dies Natalis activiteiten. Er werd eerst gebowld wat zorgde voor geweldige momenten en een fantastische sfeer. Hierna toverde de Diescommissie de bovenzaal van Bar-le-Duc om tot een dansvloer waar een feest met als thema follow the call of the discoball plaats vond. Dit was een geweldig feest waar iedereen welkom was. De opkomst zorgde voor een gezellige avond vol dans.

Och, Och die Hertog

Wow wat gaat het jaar snel, 8 juni was het alweer tijd voor de vijfde en laatste ALV onder leiding van bestuur Den Hertog. En op deze laatste avond zijn er wat traantjes gevallen.

De avond startte, dit keer zonder Brabants kwartiertje, om half acht. Eerst en als snel kwam de eerste blijde mededeling: We hebben er een IFES-trainee bij en dit keer een vrouw. Wij als vrouwen vereniging zijn natuurlijk kei enthousiast dat ook de vrouwen iemand hebben specifiek voor hun. We zijn daarom erg dankbaar dat ama. Krins dit wil gaan doen. Daarnaast werd er bekend wie de opperzangmeester zal worden. De opperzangmeester zal het Ichthus ’s-Hertogenboschlied inzetten en goed aanleren aan de nieuwe leden. Deze prachtige taak zal ama. De Wolf gaan vervullen.

Helaas werd het na dit blijde nieuws toch iets minder blij. We waren namelijk aangekomen bij het afscheid. En wat was dat moeilijk. Het eerste lid dat uitgeslagen werd was am. Borst. Am. Borst is een groot deel van zijn studententijd lid geweest bij Ichthus ’s-Hertogenbosch. Am. Borst was een echte Bossche naar en had hart voor de vereniging en dat was te merken. Am. Borst stond bij sommige leden ook wel bekend als meneer de P, dit verwijst naar zijn tijd als preases. Daarnaast stond hij bij veel leden bekend om zijn band met het nummer side to side van Rene Froger. Ondanks dat hij het laatste jaar burger was, was hij nog veel bij de vereniging te zien. Het was wel te merken dat am. Borst aanwezig was. Met een sterke eigen mening en een open blik naar andere was er altijd wel een gesprek te voeren. En op de minder serieuze momenten kon er wel een dansje gewaagd worden.

Naast dit vrij sterk aanwezige lid werd er nog een lid uitgeslagen dat actief was in de vereniging. Hij stond bekend om zijn lengte, muzikaliteit, openheid, geloof en het
brassen. Het gaat hier natuurlijk om am. Den Dekker. Am. Den Dekker is twee jaar lid geweest bij de vereniging, maar heeft grote invloed gehad op veel van ons. Met hem
was evenals met am. Borst veel te praten. Hij staat sterk in zijn geloof en heeft een sterke mening over dingen. Daarnaast had hij heel veel respect voor iedereen die naar hem toe kwam met problemen. Op gezamenlijke avonden was hij altijd bereid om gitaar te spelen en hij was altijd in voor een braspartij.

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van mevrouw de preases, ama. Den Hertog. Ook zij is maar twee jaar lid geweest. Maar in deze twee jaar heeft ze veel bereikt. Zo is ze in die twee jaar een preases geworden en wat voor een preases. Ze was persoonlijk betrokken bij de leden en wilde er echt zijn voor de vereniging. Ook was ze actief bezig met het werven van leden en het imago van de vereniging. Onze preases gaat ons alleen verlaten om in Wageningen verder te studeren, we wensen haar veel succes maar zullen haar erg missen.

Tot slot hebben we ook afscheid moeten nemen van het bestuur. Het bestuur heeft een jaar lang het zooitje ongeregeld dat Ichthus ’s-Hertogenbosch heet bij elkaar gehouden. Het bestuur dat gezorgd heeft dat we nog meer verbroedering hadden met zuster verenigingen. Ze waren hier zelf het voorbeeld in door relaties met andere besturen te nemen. Het bestuur dat eenheid heeft gecreëerd en voor studentikoziteit was. Lief bestuur we zullen jullie missen. Natuurlijk weten we dat we jullie blijven zien, maar jullie zij geen bestuurders meer.

Maar gelukkig was er ook goed nieuws, want waar een bestuur weg gaat komt een nieuw bestuur. Een bestuur met mannen en baarden. En natuurlijk het vierde bestuurslid. Het was me wat een bestuursoverdracht met een bestuurslid in het buitenland. Gelukkig is er wel skype en hoefde hij niks te missen. We zijn als vereniging erg blij met deze vier toppers die deze chaos iets minder chaotisch willen maken aan de hand van hun rotsHouwers. We zijn erg benieuwd naar dit bestuur en wensen ze Gods zegen toe in het komende bestuursjaar.

 

 

Open activiteit: Snapshot

Link naar Facebook Event

 

Gewoon groen

ALV IV was een mooie groene avond. Het thema was “gewoon groen”. Groene stropdasjes, strikjes, pruiken en kledingstukken, je kon het zo gek niet bedenken, het was aanwezig (het bestuur had als decoratie een groen afwasdoekje op tafel gelegd). De kerstkaart uit Nieuw-Zeeland van amica van Hoorne (die inmiddels terug is en ook aanwezig was) werd voorgelezen. Het c.f.t. bestuur voor volgend jaar is nu officieel het f.t. bestuur. Natuurlijk hadden zij het niet makkelijk, want de tegenbesturen “Je moeder” en het GBAO waren een grote concurrentie. Je moeder in het bestuur als Quaestor, hoe zou dat zijn? En geen problemen meer over de contributie, want die zal je moeder betalen. Dat wil toch iedereen! Toch heeft de vereniging unaniem besloten dat het c.f.t. bestuur volgend jaar de vereniging zal leiden. Dat zal het komende jaar niet met drie bestuursleden zijn, maar met maar liefst vier. Voor het eerst mag Ichthus ’s-Hertogenbosch een Assessor Internus bij het bestuur voegen. Tevens zal er naast het huidige Ichthusvest ook een Ichthus-shirt komen. Zo kan Ichthus ook tijdens de hete zomerdagen comfortabel gepromoot worden. Daarnaast is de motie van een nieuw Ichthus huis genaamd “Lubentium Vitae” door gestemd. Ook mag dispuut arbor zich vanaf ALV IV een officieel dispuut van Ichthus ’s-Hertogenbosch noemen. Het was een niet te vergeten avond/nacht!

De diehards die tot in de laatste uurtjes aanwezig waren

Het nieuwe bestuur Houwers voor het komende jaar

Het hilarische tegenbestuur “je moeder”

Gespreksavond thema: Muziek

Dinsdag 4 februari mochten we een gespreksavond houden over muziek. We begonnen de avond met een heerlijk bourgondisch 3-gangenmenu. Pizza vooraf, als hoofdgerecht werd pasta pesto met spinazie en courgette geserveerd en het toetje was een heerlijk dubbellikker waterijsje, het was tenslotte mooi weer.

We mochten praten over de invloed die muziek kan hebben op je emoties. Muziek versterkt je emoties. Als je verdrietig bent, en je gaat naar verdrietige muziek luisteren, zal je er niet blijer van worden. Maar we mochten ook praten over “onchristelijke” muziek. Is het fout om daar als christen naar te luisteren? Muziek die op de radio komt kan een positief, maar zeker ook een negatief effect hebben op je gedragingen.  Als je op sommige momenten niet sterk in je geloof staat, is het dan verstandig om “onchristelijke” muziek te luisteren? Is het liedje eyo mama van K3 duivels? Waarom worden onze kinderen hiermee grootgebracht? Dit zijn vragen waar we als vereniging over konden discussiëren. Het was een mooie avond, er werd gesproken over een onderwerp waar iedereen iedere dag mee te maken heeft.

 

 

Ichthus Oeteldonk Pubquiz

Om alvast in de sfeer van carnaval te komen organiseerde onze Activiteiten Commissie op dinsdag 21 februari een heuse Pubquiz voor leden en gasten. Allereerst genoten we, zoals het hoort in het Bourgondische 's-Hertogenbosch, van een drie-gangen diner waarbij in alle gerechten het carnavalsthema aanwezig was.

Na de maaltijd volgde de pubquiz. Door het grote aantal aanwezigen konden we vijf groepen vormen die ieder hun eigen geluid mochten produceren wanneer men een antwoord wist. De vragen varieerden van: 'In welke wijk ligt ons stamcafé Bar le Duc?' tot 'Wat is geen gebruik met carnaval?'. Natuurlijk waren er ook vragen om de vereniging en het bestuur beter te leren kennen zoals: 'Hoeveel boeken heeft mevrouw de Abactis gelezen volgens Facebook?' 
 
Na een groot aantal vragen was er een overduidelijke winnaar namelijk hen die zich Oeteldonk genoemd hadden. Zij mogen zich nu vol trots 'Oeteldonkse kikkers' noemen.
Om dit te vieren is er nog na geborreld met een ware polonaise en zijn we vervolgens naar Bar le Duc gegaan.
 
 
 

Meld je aan voor de intro! 2016

Welkom bij Ichthus 's-Hertogenbosch

Wil je ook lid worden van onze vereniging?
Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg je ons al op instagram?

Pssst... Heb je ons al ontdekt op Instagram? Nee? Volg ons snel @ichthussh voor de nieuwste gekke foto's!
Deel je eigen Ichthus 's-Hertogenbosch foto's met #ichthussh en we liken je sowieso!

Check ons account @ichthussh voor meer!

Geen Instagram? Je kunt ons ook nog altijd gewoon volgen op Facebook.

Meer artikelen...

SPONSOREN:            

Interpolated integers acclimate goedkoop cialis in nederland sildenafil online nederland acclimate Burgundies Addison Irrawaddy sildenafil bestellen zonder recept transcriber